Optometridagarna 2024

Bokning Gruppbokning
Optometridagarna 2024
14-15 September

Optometridagarna 2024 – Vad blir optikerns roll framöver?
Programmet för Optometridagarna 2024 innehåller allt från refraktionsteknik vid barnundersökningar till framtidens behandling av retinala sjukdomar och frågan är vad vår roll som optiker blir framöver i dessa sammanhang. Lördagen inleds med ett tema om myopikontroll. Detta är ett område inom vilket några av oss är aktiva men där fler behöva bli det. Innan lunch kommer vi även ha ett tema om kontaktlinser. Med en befolkning som lever allt längre och där andelen äldre ökar kommer vi optiker också behöva ta större ansvar inom synhabilitering - ett tema vi också tar upp under Optometridagarnas första dag. Lördagen avslutas med en inblick i pågående svensk optometrisk forskning, Svenska mästerskapen i optometri, men även en möjlighet att ”mingla” med styrelsen.
Söndagen inleds med ett tema om glaukom. Ett högst relevant tema med tanke på vår nya föreskrift samt de nationella riktlinjerna kring sjukdomen. I det första föredraget kommer vi få höra om den alternativa behandlingen med B-vitamin som nu testas i en stor svensk studie, och temat avslutas med en föreläsning om laserbehandling. Söndagen fortsätter med ett tema kring binokulärseende och avslutas med möjliga framtida behandlingar av näthinneförändringar.
Precis som förra året så arrangeras workshops i parallell med föreläsningarna. Dessa workshops vänder sig till er som vill komma igång med synfältsundersökningar, behandling av samsynsproblem, OCT och/eller bedömning av ögonbottenbilder. Det är samma workshops som förra året men förbättrade utifrån förra årets erfarenheter och feedback.
Vi hoppas att programmet tillsammans med utställningen och möjligheten att kunna ses igen gör att vi slår förra årets deltagarantal!
Sista bokningssdatum: 2024-09-01

Pris

4250 kr/medlem
5250 kr/icke medlem

Anmälan fr.o.m 2024-06-16:
4750 kr/medlem
5750 kr/icke medlem
Priser visas ink. moms
Företag
Organisationsnr
Faktureras namn (företagsnamn, person el dyl)
Fakturaadress
Fakturaadress, rad 2
Postnummer
Postort
Fakturauppgifter
Fakturareferens
E-post faktura
Fakturamärkning/kostnadsställe
Bokningsansvarig
Kontaktperson
E-postadress
Mobiltelefon
Telefon
Priser visas ink. moms

Deltagare

Antal deltagare:

Om du registrerar en medlem i Optikerförbundet, ange endast e-post och klicka 🔍-ikonen
För att avboka en deltagare, klicka
x
-ikonen och bekräfta. Platsen blir då ledig för att registrera annan deltagare.


E-post
Förnamn
Efternamn
Mobiltelefon
Medlemsnr

Summering

0 x deltagaravifter medlem á 4250 kr
0 kr
0 x deltagaravifter ej medlem á 5250 kr
0 kr
Total
0 kr
Priser visas ink. moms