Optometridagarna 2024

Bokning Ej medlem i Optikerförbundet
Optometridagarna 2024
14-15 September

Optometridagarna 2024 – Vad blir optikerns roll framöver?
Programmet för Optometridagarna 2024 innehåller allt från refraktionsteknik vid barnundersökningar till framtidens behandling av retinala sjukdomar och frågan är vad vår roll som optiker blir framöver i dessa sammanhang. Lördagen inleds med ett tema om myopikontroll. Detta är ett område inom vilket några av oss är aktiva men där fler behöva bli det. Innan lunch kommer vi även ha ett tema om kontaktlinser. Med en befolkning som lever allt längre och där andelen äldre ökar kommer vi optiker också behöva ta större ansvar inom synhabilitering - ett tema vi också tar upp under Optometridagarnas första dag. Lördagen avslutas med en inblick i pågående svensk optometrisk forskning, Svenska mästerskapen i optometri, men även en möjlighet att ”mingla” med styrelsen.
Söndagen inleds med ett tema om glaukom. Ett högst relevant tema med tanke på vår nya föreskrift samt de nationella riktlinjerna kring sjukdomen. I det första föredraget kommer vi få höra om den alternativa behandlingen med B-vitamin som nu testas i en stor svensk studie, och temat avslutas med en föreläsning om laserbehandling. Söndagen fortsätter med ett tema kring binokulärseende och avslutas med möjliga framtida behandlingar av näthinneförändringar.
Precis som förra året så arrangeras workshops i parallell med föreläsningarna. Dessa workshops vänder sig till er som vill komma igång med synfältsundersökningar, behandling av samsynsproblem, OCT och/eller bedömning av ögonbottenbilder. Det är samma workshops som förra året men förbättrade utifrån förra årets erfarenheter och feedback.
Vi hoppas att programmet tillsammans med utställningen och möjligheten att kunna ses igen gör att vi slår förra årets deltagarantal!
Sista bokningssdatum: 2024-09-01

Pris

5250 kr/person
Anmälan fr.o.m 2024-06-16: 5750 kr/person
Priser visas ink. moms
Fakturaadress
Organisationsnr
Faktureras namn (företagsnamn, person el dyl)
Fakturaadress
Fakturaadress, rad 2
Postnummer
Postort
Fakturauppgifter
Fakturareferens
E-post faktura
Fakturamärkning/kostnadsställe
Deltagare
Förnamn
Efternamn
E-post
Telefon
Priser visas ink. moms

Deltagarinfo

Arbetsplats (visas på namnbricka)
Specialkost (allergier etc)
Studentmedlem i grundutbildning sista termin
Önskar du deltaga i minglet lördagkväll
Ja
Nej

Sammankomster

Kom igång med Synfältsundersökningar
OBS! Begränsade platser. Du kommer direkt få reda på om du har fått plats.
Seminarium och workshop för dig som känner dig ringrostig eller vill komma igång med bedömning av synfältsundersökningar.
Anmäl till denna sammankomst
Kom igång med undersökning och behandling av Samsynsproblem.
OBS! Begränsade platser. Du kommer direkt få reda på om du har fått plats.
Seminarium och workshop för dig som vill komma igång medundersökning och behandling av samsynsproblem.
Anmäl till denna sammankomst
Kom igång med OCT
OBS! Begränsade platser. Du kommer direkt få reda på om du har fått plats.
Seminarium och workshop för dig som vill komma igång med bedömning av OCT.
Anmäl till denna sammankomst
Kom igång med fundusbedömning
OBS! Begränsade platser. Du kommer direkt få reda på om du har fått plats.
Seminarium och workshop för dig som känner dig ringrostig eller vill komma igång med bedömning av fundusbilder.
Anmäl till denna sammankomst

Summering

Deltagaravift Optometridagarna 2024
5250 kr
Total
5250 kr
Priser visas ink. moms